Metoda Castillo-Moralesa

Metoda M.C Knill´ów

Terapia psychomotoryczna wg M.Procus i M. Block

Integracja Sensoryczna

Integracja odruchów twarzy w/g dr S.Masgutowej

Masaż Shantala
Metoda Rodolfo Castillo Moralesa


Dr RODOLFO CASTILLO MORALES to Argentyński lekarz rehabilitacji. Jest Szefem Centrum Rehabilitacji Centro Modelo de Reeducation in Kordoba. Jego kompleksowa neuropsychologiczna metoda terapii przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych


METODA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB:


CEL LECZENIA:
Metoda Knilla


Programy aktywności - Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja


opracowane zostały przez Mariannę i Christophera Knill. Programy mogą być skutecznie stosowane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnych poziomach rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niesprawności fizycznej. Jej zastosowanie możliwe jest zarówno w trakcie terapii indywidualnej, jak i przy nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem. Sprzyja rozbudzaniu sprawczości pozytywnej oraz kształtowaniu orientacji w schemacie ciała i rozwijaniu poczucia tożsamości. Jej istota polega na prowadzeniu wyraźnie ustrukturalizowanych sesji.


PROGRAMY KNILLÓW MOGĄ BYĆ STOSOWANE JAKO METODA:ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Terapia Psychomotoryczna wg Procus i Block


Terapia Psychomotoryczna wg Procus i Block cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem zarówno w¶ród psychologów, logopedów, lekarzy, rehabilitantów, jak i rodziców dzieci z zaburzonym rozwojem. Dlatego z inspiracji i pod kierunkiem merytorycznym dr Zofii Kułakowskiej neuropediatry, specjalisty rehabilitacji neurologicznej dzieci, wg modelu belgijskiego z powodzeniem realizowana jest w Polsce.


Służy likwidowaniu różnego rodzaju zaburzeń i patologii:

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Integracja odruchów twarzy wg dr S. Masgutowej


Integracja odruchów twarzy wg dr S. Masgutowej to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową, na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie.


Nasza twarz jako część ciała pracuje bardzo aktywnie i bierze udział w wielu funkcjach, takich jak:


Odruchy twarzy
Masaż Shantala


Masaż Shantali ma podłoże w tradycyjnym indyjskim masażu, zaobserwowanym przez francuskiego ginekologa, położnika i fotografa Fredericka Leboyer w 1976 roku w Indiach. Swoje spostrzeżenia opisał w książce "Shantala. Un art traditionnel: le massage des enfants", Seuil. ("Shantala. Tradycyjna sztuka. Masaż dzieci").


Masaż Shantala kierowana jest do:Korzyści dla Dziecka: